دلار بازار تهران : 252/000 ریال                              نرخ جهانی آلومینیوم :2254دلار (LME)

 

 

 

 به روز رسانی : 1400/01/24