دلار بازار تهران : 235/000 ریال                              نرخ جهانی آلومینیوم :1975دلار (LME)

 

 

 

 به روز رسانی : 99/11/05