دلار بازار تهران : 273/000 ریال                              نرخ جهانی آلومینیوم :2875دلار (LME)

 

 

 

 به روز رسانی :  1400/08/01