دلار بازار تهران : 241/000 ریال                              نرخ جهانی آلومینیوم :2386دلار (LME)

 

 

 

 به روز رسانی : 1400/04/03