*****************************سال 1396 بر شما  مبارك *************** پرسنل پارس آلومینیوم ساختمان اصلی فروشگاه خط رنگ پودري الكترواستاتيك كوره اي ورودی فروشگاه محوطه کارخانه خطوط تولید آبکاری

نوروز مبارک

*****************************سال 1396 بر شما مبارك ***************

****************************************************************************سالي سرشار از موفقيت براي شما آرزومنديم پارس آلومينيوم اخوان باقرزاده

پارس آلومینیوم

پرسنل پارس آلومینیوم

پرسنل پار س آلومينيوم اخوان باقرزاده

ساختمان اصلی فروشگاه

خط رنگ پودري الكترواستاتيك كوره اي

ورودی فروشگاه

محوطه کارخانه

خطوط تولید آبکاری

JoomShaper