برای مشاهده   لیست قیمت ورق آلومینیوم  ساده و آجدار   درجه 1 کلیک کنید

توجه : اين قيمت ها حدودي بوده و بسته به  مقدار ورق آلومینیوم مورد نياز و زمان تحويل و ... داراي نوسان ميباشد.

به روز رسانی تاریخ     13 / 12 / 1398

قیمت های انواع ورق آلومینیوم بر حسب  تومان بر کیلوگرم و جهت ورق 1×2 وکویل عرض 1 متر میباشد. 

لطفا جهت اطلاع از اجرت رنگ ،  آنادايز ،  ورق کامپوزیت نما  و  ورق پلی کرافت آلومینیوم  با شماره  02133972300  تماس بگيريد

لیست قیمت آلومینیوم ابعاد خاص و درجه دو

نام    محصول  ضخامت ( میل )  ابعاد (میل)  توضیحات  وزن محصول کیلوگرم  قیمت
  رول اراک   0/25  عرض 1000  درجه دو  204     کیلوگرم قیمت هر کیلو   40000 تومان

رول اراک

 0/3  عرض 1000  درجه یک  30       کیلوگرم  قیمت هر کیلو 42000 تومان
رول صنایع 0/3 عرض 1000  درجه دو  430     کیلوگرم قیمت هر کیلو   40000 تومان
 رول صنایع  0/3  عرض 1000  درجه دو 120      کیلوگرم قیمت هر کیلو   40000تومان
 رول  اراک   0/4  عرض 1000  درجه دو  252      کیلوگرم  قیمت هر کیلو   40000تومان
 رول  اراک  0/4  عرض 1000  درجه دو  205        کیلوگرم   قيمت هر كيلو 40000 تومان
رول بلند صنایع 0/4   عرض 1250 درجه یک 312        کیلوگرم

قیمت هر کیلو   45000 تومان

 ورق اراک روکش دار  0/4  1000*2000  درجه یک  1737      کیلوگرم  قيمت هر كيلو 44000 تومان
 رول اراک  0/5  عرض 1000  درجه دو  371      کیلوگرم  قیمت هر کیلو   40000 تومان
 رول اراک  0/5  عرض 1000  درجه دو  371    کیلوگرم  قیمت هر کیلو   40000 تومان
رول اراک 0/5 عرض 998 درجه دو 1508   کیلوگرم

قیمت هر کیلو   40000تومان

ورق براق آیینه ای   0/5 1250*2500   درجه دو 212      کیلوگرم  قیمت هر کیلو   65000تومان
 رول اراک  0/5  عرض 998  درجه دو  1508       کیلوگرم  قیمت هر کیلو   40000تومان
 رول اراک  0/5  عرض 1000  درجه دو  363        کیلوگرم  قیمت هر کیلو   40000تومان
 رول صنایع  0/6  عرض 1000  درجه یک 74           کیلوگرم   قیمت هر کیلو   44000تومان
 رول صنایع   0/6  عرض 1000 درجه دو    162      کیلوگرم

 قیمت هر کیلو   44000تومان

 رول صنایع   0/6  عرض 1000  درجه دو
 267        کیلوگرم  قیمت هر کیلو   44000تومان
 رول صنایع   0/6  عرض 1000  درجه دو  162         کیوگرم  قیمت هر کیلو   44000تومان
 رول صنایع   0/6  عرض 1000 درجه دو  156         کیلوگرم  قیمت هر کیلو   44000تومان
 رول صنایع   0/6  عرض 1000  درجه یک  86            کیلوگرم  قیمت هر کیلو   44000تومان
 رول صنایع   0/6  عرض 1000  درجه یک  78            کیلوگرم  قیمت هر کیلو   44000تومان
 رول اراک   0/6  عرض 1000  درجه یک  159          کیلوگرم  قیمت هر کیلو   44000تومان
 رول صنایع   0/6  عرض 1000  درجه یک  102          کیلوگرم  قیمت هر کیلو   44000تومان
 ورق اراک   0/6 1220*2240
 درجه یک  745          کیلوگرم  قیمت هر کیلو   44000تومان
ورق یکرو آبی  0/7  1000*2000 درجه دو  870           کیلوگرم  قیمت هر کیلو   40000تومان
رول صنایع  0/7  عرض 1000  درجه دو  171           کیلوگرم  قیمت هر کیلو   40000تومان
 رول صنایع  0/7  عرض 1000  درجه دو  51             کیلوگرم  قیمت هر کیلو   40000تومان
رول صنایع  0/7  عرض 1000  درجه یک  397           کیلوگرم  قیمت هر کیلو   43000تومان
 رول صنایع  0/7  عرض 1000  درجه یک   160           کیلوگرم  قیمت هر کیلو   43000تومان
 ورق ذوزنقه  0/7 1000*6200  درجه یک  1290          کیلوگرم

قیمت هر کیلو   42000تومان

 ورق ذوزنقه  0/7  1000*5200  درجه یک  1698          کیلوگرم  قیمت هر کیلو   42000تومان
 ورق شوره ای  0/8  1000*2000  درجه دو  400            کیلوگرم

 قیمت هر کیلو   40000تومان

رول صنایع  0/8  عرض 1000  درجه یک  152            کیلوگرم

قیمت هر کیلو   43000تومان

 رول صنایع  0/8  عرض 1000  درجه یک 63               کیلوگرم  قیمت هر کیلو   43000تومان
 رول صنایع بلند  0/8  عرض 1250  درجه یک  58              کیلوگرم  قیمت هر کیلو   40000تومان
 ورق شوره ای  0/9  1000*2000  درجه یک  200           کیلوگرم  قیمت هر کیلو   40000تومان
ورق امباس لوزی شوره ای  1  1000*2000  درجه دو 620            کیلوگرم  قیمت هر کیلو   40000تومان
ورق بلند اراک شوره ای 1  1250*2500  درجه دو  1084           کیلوگرم  قیمت هر کیلو   40000تومان
 رول صنایع 1 عرض 1000    درجه یک  185             کیلوگرم  قیمت هر کیلو   43000تومان
رول اراک 1  عرض 1000    درجه یک  225             کیلوگرم  قیمت هر کیلو   43000تومان
رول صنایع                        1                       عرض 1000   درجه یک  126          کیلوگرم    قیمت هر کیلو   43000تومان
رول صنایع 1 عرض 1000 درجه یک 970           کیلوگرم قیمت هر کیلو   43000تومان
رول اراک 1 عرض 1000 درجه یک 665           کیلوگرم قیمت هر کیلو   43000تومان
رول اراک 1 عرض 1000 درجه یک 545           کیلوگرم قیمت هر کیلو   45000تومان
ورق بلند اراک شوره ای 1/5 1250*3000 درجه یک 870           کیلوگرم قیمت هر کیلو   40000تومان
ورق بلند صنایع 1/5 1250*3000 درجه یک 1867           کیلوگرم قیمت هر کیلو   47000تومان
ورق صنایع 1/8 1000*2000 درجه یک 1336           کیلوگرم قیمت هر کیلو   42000تومان
ورق بلند صنایع 2 1350*2500 درجه یک 164             کیلوگرم قیمت هر کیلو   43000تومان
ورق بلند صنایع 2 1250*1650 درجه یک 188             کیلوگرم قیمت هر کیلو   40000تومان
ورق بلند صنایع 2 1250*2500 درجه دو 558            کیلوگرم قیمت هر کیلو   40000تومان
ورق بلند صنایع 3 1250*2600 درجه یک 544            کیلوگرم قیمت هر کیلو   43000تومان
ورق  اراک شوره ای 3 1000*2000 درجه دو 1252         کیلوگرم قیمت هر کیلو   40000تومان
ورق  اراک 3 1055*2000 درجه دو 553            کیلوگرم قیمت هر کیلو   43000تومان
ورق بلند صنایع 3 1250*3500 درجه یک 36              کیلوگرم قیمت هر کیلو   47000تومان
ورق اراک 8006 4 1000*2000 درجه یک 403           کیلوگرم قیمت هر کیلو   47000تومان
ورق بلند صنایع 5 1350*2650 درجه یک 476           کیلوگرم قیمت هر کیلو   40000تومان
                   
       
       

 

 

آلیاژ های موجود : 1050-1200-3105

برای مشاهده   لیست قیمت ورق آلومینیوم  ساده و آجدار  درجه 1 کلیک کنید

 لطفا جهت دريافت قيمت  ورق پلي كرافت آلومينيوم  ، ورق  ذوزنقه  ،  ورق  سينوسي   ، ورق  شادولاين ،

ورق  آنادايز  ،ورق  كامپوزيت آلومينيوم  و ورق رنگي آلومينيوم  با شماره تلفن  02133972300   تماس بگيريد.